• “icebreaking”
  • “problem solving”
  • проекти, катализиращи екипни процеси